Electron Microscopy Lab.

Electron Microscopy Lab.

Ural Federal University

Research
Achievements
Join a project
Staff
Projects
Publications
Collaboration
Equipment
Gallery
Video, in situ
Links
Open Positions

Staff


Kolosov Vladimir Yu.

Ph.D., Professor of Physics Dept., Head of EM Lab.
cv, publications, research, conferences, gallery, micrographs, personal
Veretennikov Lev M.

Ph.D., Associate Professor
Kozhin Anatoliy V.

Ph.D., Professor
Shvamm Konstantin L.

Ph.D., Senior Research Scientist
Neiman Arkadiy Ya.

Doctor of Sciences, Professor, Leading Research Scientist
Shalaeva Elizaveta V.

Doctor of Sciences, Senior Research Scientist
Kaletina Yuliya V.

Doctor of Sciences, Senior Research Scientist
Morozova Mariya V.

Junior Research Scientist
Malysheva Anna V.

Junior Research Scientist
Selenskikh Yaroslava A.

Junior Researcher, Ph.D.-student
Eliseeva Natalia Yu.

Junior Research Scientist, Ph.D.-student
Dobrynin Nikolai V.

Junior Research Scientist
Zasorin Sergey A.
Anokhin Aleksandr A.
Dryagin Artem I.
Shakhmaeva Kseniya S.
students
Fisheleva S.B.
Startseva Yu.B.
Volkhina N.V.
Lobanov B.N.
Kuzmin A.A.
Zhukov V.A.
Mamaev V.A.
Lyalikova N.V.
Sapozhnikov A.V.
Dogodaeva E.N
Smirnov A.V. 

staff past